home page paganella
1) Program funkcjonowania wyciągów i tras jest określony przez Dyrekcję, a koszt skipassu nie jest związany z liczbą wyciągów i tras otwartych dla użytkowników.

2) Konsorcjum „Consorzio Skipass Paganella Dolomiti” nie ponosi odpowiedzialności, stąd nie należy się żaden zwrot, gdy z przyczyn nieprzewidywalnych (n.p. zbyt silny wiatr, brak śniegu, nieprzewidywalny problem techniczny, nagła i niezapowiedziana przerwa w dostarczeniu energii elektrycznej) lub z uwagi na zawody sportowe wyczynowe, ma miejsce częściowe zatrzymanie wyciągów lub zamknięcie trasy.

3) Jest także wykluczona jakakolwiek odpowiedzialność, gdy nastąpi zamknięcie wyciągu zgodnie z godzinami otwarcia lub wcześniejsze zamknięcie z uwagi na siłę wyższą, a podróżnik poniesie koszty powrotu do stacji startowej.

4) Zakup i posiadanie skipassu powoduje znajomość i całkowite zaakceptowanie regulaminu przewozu i warunków sprzedaży.

5) Skipass jest dokumentem osobistym. Nie może być zamieniany, sprzedany, zmieniony ani poprawiony. Każde nadużycie dotyczące używania skipassu, a w szczególności jego cedowanie i/lub chwilowa wymiana, powoduje jego natychmiastowe odebranie oraz anulowanie, a w przypadku wielokrotnego naruszenia i/lub w wypadku szczególnej wagi, prawo do wystąpienia w stosunku do winnego przekroczenia na drodze zarówno karnej jak i cywilnej. Ktokolwiek używa skipass, gdy nie jest jego właścicielem, w przypadku wielokrotnego naruszenia czy w wypadku szczególnej wagi można ponieść odpowiedzialność karną za oszustwo na szkodę „Consorzio Skipass Paganella Dolomiti”.

6) W przypadku ciężkiego i wielokrotnego naruszenia art. 30 ter regulaminu wykonawczego L.p. 21 kwietnia 1987 n. 7 z póź. zm., skipass może zostać odebrany przez personel upoważniony do kontroli.

7) Skipass ma symbole, które identyfikują przynależność do kategorii: MĘŻCZYZNA, KOBIETA, SENIOR, CHŁOPIEC i DZIECKO lub do kategorii posiadających zniżkę czy zdjęcie i dane właściciela.

8) Personel Spółki wyciągowej i „Consorzio Skipass Paganella Dolomiti” są upoważnieni do wymagania w każdej chwili dokumentu tożsamości od użytkownika.

9) Korzystanie z obiektu jest dozwolone właścicielom “Swatch Access” i “Goretex” (S-Key) jedynie, gdy posiadają kartę ID, która musi być pokazana na żądanie celem dokonania identyfikacji klienta.

10) Wydany skipass nie może być zwrócony.

11) Okres ważności wszystkich biletów, zarówno na pojedyncze kursy jak i kart czy kart lojalnościowych wygasa z zamknięciem sezonu zimowego, w którym zostały wydane.

12) Skipass dla Seniorów, Juniorów i Dzieci zostaje wydany jedynie po przedłożeniu dokumentu stanu cywilnego lub włoskiego numeru identyfikacji podatkowej czy zdjęcia legitymacyjnego. Nie akceptuje się zaświadczenia złożonego na własną odpowiedzialność.

13) Transport dzieci na wyciągu krzesełkowym bez opiekuna jest dozwolony jedynie w wypadku, gdy ich wzrost jest większy niż 125 cm. Dzieci niższe niż 125 cm mogą korzystać same z wyciągu krzesełkowego, ale muszą udowodnić, że skończyły 8 lat (D.M. 10.04.84); nabywając lub akceptując skipass dla dzieci, osoba, która składa podpis bierze na siebie wszelką odpowiedzialność dotyczącą korzystania z wyciągów i tras przez nieletniego, który będzie z nich korzystać pod bezpośrednim nadzorem tej osoby, która oświadcza i podpisuje, że zapoznała się z warunkami sprzedaży.

14) Nie jest dozwolony transport zwierząt, bobów czy sanek na wyciągach. Jest zabronione wychodzenie z nartami na nogach na wszystkich trasach narciarskich.

15) Skipass, dokument transportu ważny także jako paragon fiskalny, musi być zachowany przez cały okres transportu. Klient jest zobowiązany do należytej konserwacji skipassu, a kto go zgubi lub poważnie zniszczy nie ma żadnego prawa do zwrotu kaucji (€ 5,00) ani do żadnego rodzaju wymiany przez Spółkę.

16) UWAGA! W przypadku zagubienia Skipassu Sezonowego Paganella, COMBI lub Superskirama, należy natychmiast to zgłosić do „Consorzio Skipass Paganella Dolomiti” oraz Karabinierów w Andalo; skipass może nie działać, zostać zablokowany i ponownie wydany jedynie, gdy zostanie zapłacona “kara” w wysokości € 20,00.

17) Skipass sezonowy nie może zostać w żadnym wypadku zwrócony. Polisy ubezpieczeniowej “ITASNOW” (do nabycia w naszej kasie biletowej) przewiduje zwrot skipassu. W każdym razie w naszych kasach biletowych poleca się, by przeczytać wyciąg z polisy celem posiadania dokładniejszych informacji i wyjaśnień. Akceptacja skipassów sezonowych jest ubezpieczona do dnia 2 kwietnia 2017 r. (gdy warunki śniegu na to pozwalają).

18) INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (D. Lgs. 196/03). Zgodnie z art. 3 Dekretu Ustawodawczego 196/03 (“Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych”) informuje się, że spółka „Consorzio Skipass Paganella Dolomiti”, gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach związanych wyłącznie z zarządzaniem stosunkiem handlowym lub do wewnętrznej statystyki albo do wysyłania informacji lub propozycji dotyczących takiej działalności. Wasze dane będą traktowane w sposób ręczny albo tematyczny. Dane te nie zostaną rozpowszechnione w żadnym innym celu. Dane mogą być zakomunikowane innym podmiotom, które są bezpośrednio związane z użyciem dokumentu tranzytu. Pełne informacje można uzyskać w naszych biurach lub kasach.
DZISIAJ :Pogodnie
widoczność:doskonały
temperatura:3.4 °C
wiatr:
Łagodny wiatr /E
Pogodnie

Neuigkeiten

Zapisz się, by uzyskać nasze oferty i zaktualizowane informacje

Assicurazione sulle piste

ALPALOO

Fai sapere ai tuoi amici che stai sciando e condividi le tue impressioni su:
meteo, neve e piste.